úterý 5. července 2005

graficke ps pro windows / Graphical ps for Windows

Jazyk: Delphi, C

Okenkova aplikace, umi:
  • vypis vsech bezicich procesu a jejich vlaken (jmeno, pid, vlakna)
  • vypis vsech bezicich procesu ve forme stromu (je zrejme, kdo je ci potomek (jmeno, pid)
  • uzivatel muze zadat pid, ktery chce killnout a to vcetne systemovych procesu (po zvlastnim potvrzeni, zda to uzivatel opravdu chce udelat). uzivateli je potom oznameno, zda byl proces zabit, nebo proc ne.
  • uzivatel zada pid, ukaze se mu (pokud proces existuje) jmeno a pid procesu, prikazova radka, se kterou byl proces spusten, vsechny jeho nactene moduly. ke kazdemu modulu prida informaci o jeho puvodni bazi, bazi v pameti, velikosti, vstupnim bodu v pameti a plne ceste k modulu.
  • aplikace nepouziva psapi ani toolhelp, namisto toho vyuziva native api.

Download: Zdrojak: gps.zip 406.23kB
Language: Delphi, C

Graphical application that is usable for:
  • printout of all running processes and their threads (name, pid, tids)
  • printout of all running processes at the tree format (name, pid; it shows who is whom parent)
  • user can enter the pid to be killed (including system processes)
  • user can enter pid and then see the name of the process, pid, command line and all loaded modules of the process. to each modul there is information about it's base address, size, entry point and the full path to the module.
  • application doesn't use psapi nor toolhelp, instead of it it uses native api.


Download: Source code: gps.zip 406.23kB